Bildspel – arbetsgång

Om bildspel – En tänkbar arbetsgång för att sätta ihop ett bildspel

Sätt upp ramar för projektet

 • Vilket format (aspect ratio) ska slutresultatet ha? 4×3 eller widescreen eller en stående film anpassad för smartphone? Kolla vilka format (storlekar) som är möjliga i programmet ni tänker sätta ihop bildspelet i. Kan vara bra att ha bestämt redan när man samlar material
 • Hur döpa och spara filer? Projektdokumentet/filen byggs ofta som en samlande beskrivning över hur och när ingående filer ska visas eller spelas. Originalfilerna utgör delar av projektet och finns inte som kopior inuti filen. Fel namn eller fel plats eller flyttade originalfiler gör att projektfilen slutar fungera. Enklast är att samla allt i en enda mapp, gärna med undermappar
 • Vilka arbetsformat fungerar att importera till projektet? Mp3 eller avi? Jpg eller psd? Tänk på att arbetsformatet kan vara ett annat (okomprimerat) än det som till sist importeras till projektet (komprimerat)

Samla in material

 • Fotografera, spela in ljud och leta i arkiv efter ljud och bilder som kan komplettera era egna. Obs att material som inte är uråldrigt alltid omfattas av upphovsrätt. Men det händer att man delar med sig med hjälp av enkla licenser. Ni hittar ett antal fria ljud på mifs. Eller leta här:
 • När du samlar material, tänk på personlig integritet och upphovsrätt. Vi visar gärna upp era bildspel och ni kanske själva vill visa resultatet på nätet. Använd inte foton av personer på ett felaktigt sätt och undvik om möjligt material med tveksamma rättigheter.

Ljudet

 • För att synka ett bildspel är det enklare att först klippa ihop ljud av olika spår och längd i ett ljudprogram. Följ arbetsgången för ljudredigering ( Klipp bort onödigt > Normalisera > Filtrera > Effekter > Komprimera dynamiskt…)
 • Importera den färdiga ljudfilen till projektet och anpassa därefter övrigt innehåll till ljudet

Bilderna

 • Bilderna kan behöva anpassas i flera steg. Anpassa först så att formatet (förhållandet mellan bredd och höjd) stämmer med behovet
 • Arbeta vidare med att förbättra bilden
 • Krymp till sist bilden till rätt antal pixlar
 • Om många bilder ska ändras på likartat sätt finns hjälp att arbeta rationellt mha makron i Photoshop eller nån sorts ”batch edit” på olika webbaserade bildtjänster eller bildhanteringsprogram
 • Här finns en risig demo (swf eller mp4 ) hur man först ”spelar in” ett makro/action i Photoshop  och sedan upprepar det för en hel mapp med bilder via Automate > Batch (tänk på att du kan pausa och följa med i programmet vid sidan av den ordlösa demon)

Sätta ihop till ett bildspel

 • Lär känna programmet genom att först sätta ihop en snabb testfil och exportera till ”rätt” storlek. Hur blev bilderna? Hur blev ljudet? Hur fungerar det att hämta och titta från olika plattformar? Hur kan man behöva ta hänsyn till slutresultatet när man komponerar bildspelet?
 • Utgå från en färdig ljudfil och anpassa övrigt innehåll till den. Bildspelsprogram innehåller oftast alltför begränsade möjligheter att direkt i programmet anpassa och redigera ljudet
 • Var varsam med att använda programmets effekter. Dels kan det verka tröttsamt för användaren och skymma budskapet, men också tynga filstorleken och se sämre ut efter komprimering än mer stillastående bilder
 • Bedöm inte arbetet bara i bildspelsprogrammet. Provexportera och kolla på slutresultatet. Testa gärna olika exportformat: Ska resultatet bara visas på en enda dator eller spelas upp via nätverk? Vilken skärmstorlek har användaren? Spara gärna flera varianter för olika behov
 • Var rädd om originalfilerna. Om man vill ändra filmen i efterhand måste man ha kvar projektfilen, och alla filer den refererar till, inte bara slutresultatet.

Exemplet Moviemaker för PC

Finns i MC418 eller ladda ner http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/get-movie-maker-download

Bestäm projektets dimensioner

wmv1

Vartefter du lägger till bild och ljud m.m. så dyker fler verktyg upp

wmv2

Olika alternativ för att exportera den färdiga filmen

wmv3

Exemplet iMovie för Mac

Finns i MC413 eller köp via http://www.apple.com/ilife/imovie/

När du bestämmer projektets dimensioner avgör du vilka slutformat som är möjliga

iMovie03

 

iMovie07

Dra alla filer och effekter till projektfönstret

iMovie13

Lite kryptiskt så sparas projektet hela tiden du jobbar utan att du bestämmer så.

Sen finns det dels kommandot
Edit > Finalize project
som skapar olika färdiga versioner men som ”döljs” i projektet. Känns lite osäkert  … ?

Den färdiga filmen (filmerna) får du annars via
Share > Export Movie

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *