Tagged with " child theme"

Egna anpassningar – använd Child theme!

Uppdaterad 2018-12 Innehåll på den här sidan: Child theme i wordpress Gör så här för att skapa ett child theme Dags att ändra utseende med css i ditt child theme Tips att ändra utseende med CSS i ditt tema Skapa en illustration till ditt tema Dags att ändra i temats php-filer   Child theme i […]