Tagged with " child theme"

Egna anpassningar – använd Child theme!

Child theme i wordpress När man vill göra egna anpassningar av utseende eller funktioner i WordPress så använder man numera konceptet Child theme. Det betyder att man tekniskt sett låter grundtemat vara orört, men gör stora eller små anpassningar i ett annat tema (”barntemat”) som läses in efter huvudtemat, så att dessa ändrade filer ”tar […]