Tagged with " css"

Börja med CSS

Börja ändra sidans utseende med Cascading style sheets Man styr webbsidans utseende med en annan sorts textfiler. Mest rationellt är att skriva i separata textfiler med filändelsen .css Öppna en ny textfil. Skriv så här: h1 {color:green;} Detta betyder att alla rubriker märkta som <h1> ska bli gröna. Spara filen som min_stil.css  (i samma mapp som […]