Tagged with " e-post"

3. Södertörns högskolas webbplats och e-post

När du är klar har du: loggat in i Ladok på webb och tittat efter dina formella studieresultat  och kanske skrivit ut ett verifierbart studieintyg som pdf läst din e-post och kanske eftersänt den tittat runt på andra viktiga kanaler via extern och intern webbplats Gå till www.sh.se Titta runt på det du hittar som “oinloggad” t.ex. […]