Tagged with " lösenord"

Lösenord *******

När du börjar på Södertörns högskola får du ett användarkonto och ett lösenord som fungerar i samtliga IT-system på högskolan och i medietekniks egna system t.ex.: Logga in på medietekniks datorer Logga in på Studentadmin studentadmin.mi.sh.se Logga in på mifs-nätverket hemifrån via sftp Logga in på www.sh.se och e-post Logga in till bibliotekets onlinetjänster hemifrån […]