Tagged with " moviemaker"

Bildspel – arbetsgång

Om bildspel – En tänkbar arbetsgång för att sätta ihop ett bildspel Sätt upp ramar för projektet Vilket format (aspect ratio) ska slutresultatet ha? 4×3 eller widescreen eller en stående film anpassad för smartphone? Kolla vilka format (storlekar) som är möjliga i programmet ni tänker sätta ihop bildspelet i. Kan vara bra att ha bestämt redan […]