Tagged with " nätverk"

Nätverk på Södertörn och i medietekniks miljö

Vårt nätverk i skolan och hemifrån [ht13] hjälp och information också via http://student.mi.sh.se Nätverkets syfte: att kunna spara och dela filer rationellt Övningens syfte: att göra en kontaktkarta över kursens studenter som kan användas av lärare men även hämtas av er studenter. Visa på nyttan av Studentwiki och Eduroam. När du är klar: har du […]