Tagged with " skapa subdomän"

Skapa subdomän – Binero

Det kan ta upp till några timmar för en subdomän att aktiveras. Vad är en subdomän? Ett domännamn kan bestå av flera delar. Som exempel kan vi ge: “wordpress.medieteknik.info” i detta fall är “.info” toppdomänen, “medieteknik.info” är huvuddomänen, “wordpress” är en subdomän till “medieteknik.info”. Under varje subdomän kan du ha olika typer av webbplatser (en […]