WordPress

Vi använder WordPress i vissa kurser och samlar här lite egna guider kring det.

Vissa guider hålls uppdaterade, andra kan få sjunka undan utan att vidmakthållas.

Installera wordpress

Lär dig WordPress

Arbeta med wordpress

Blankt tema

Om du ska installera wordpress på vårt nätverk eller på ett webbhotell kan du behöva läsa guider även om det.

IT-intro

Webbhotell