FAQ – Vanliga frågor om textrobotar i högskoleundervisning

På denna sida har ett antal lärare och forskare i medieteknik och informatik på Södertörns högskola försökt sammanställa svar på ett antal vanliga frågor relaterade till användningen av en form av AI som ibland kallas för “textrobotar” i högskoleundervisning. Svaren utgår ifrån personernas egna kunskaper och erfarenheter av denna typ av teknologier, och sammanfattar även en del pågående diskussioner kring användningen av AI i högskoleundervisning. Texten kan innehålla sakfel och även om den innehåller tips och rekommendationer så ska den inte läsas som en generell policy eller rekommendation från Södertörns högskola. Texten är att betrakta som ett levande dokument och vi uppmuntrar till inspel med egna insikter, frågor och andra bidrag!

(Publicerad 2022-12-21; Senast uppdaterad 2023-10-03)

Allmänna frågor om textrobotar:

Frågor om textrobotar i undervisning:


Har du fler frågor är du välkommen att kontakta någon av upphovspersonerna bakom denna FAQ: 

Martin Jonsson

Docent i Medieteknik

martin.jonsson@sh.se

Helge Hüttenrauch

Lektor i Informatik

Lärarrepresentant i disciplinnämnden
helge.huttenrauch@sh.se

Pernilla Josefsson

Lektor i Medieteknik

pernilla.josefsson@sh.se

Mattias Jacobsson

Lektor i Medieteknik

mattias.jacobsson@sh.se

Anders Green

Lektor i Medieteknik

anders.green@sh.se

Nico Arnold

Adjunkt i Medieteknik

nico.arnold@sh.se