Allmänna inställningar i WP

Det första man borde göra när man installerar en WP-sida är att göra några inställningar.

Vi ska nu kolla och göra några ändringar under fliken Settings/Inställningar på admin-sidans vänstra meny.

1. General/Allmänt

Under General/Allmänt kan du göra några grundläggande inställningar så som välja titel för din sida, en mer beskrivande text (slogan), välja om andra kan registrera sig, vilken tidzon du befinner dig i, hur du vill visa datum och tid, osv. Nedan ser du bilden och längre ner får du mer förklarande text.

Site Title/Titel för webbplats: Det här är titeln för din webbplats. Den visas normalt i sidhuvudet (om inte ditt tema är konfigurerat annorlunda och eventuellt visar bild istället) och även i namnlisten i besökarens webbläsare.

Tagline/Slogan: Tänkt för en kort ”slogan” för din webbplats. Här kan du snabbt ge dina besökare en ledtråd om vad webbplatsen handlar om. I de flesta teman visas texten direkt under webbplatsens titel. Även den här kan konfigureras att försvinna beroende på tema.

E-mail Address/E-postadress: Din egen e-postadress. Här ställer du in vart WordPress ska skicka meddelanden om gästkommentarer som väntar på godkännande och andra systemmeddelanden.

Membership/Medlemskap: Här kan du ställa in om besökare ska kunna registrera sig eller ej samt om de måste vara registrerade för att kunna kommentera. Precis under kan du välja vilken roll dina medlemmar får när de registrerar sig. Roll för enskilda användare kan du ändra senare under fliken Users/Användare.

Timezone/Tidszon: Här kan du ställa in vilken tidszon du befinner dig i. Det är viktigt att ange rätt tidszon för att tidsangivelser på inlägg och kommentarer ska bli korrekta.

Date Format/Datumformat: Om du inte ändrar denna inställning kommer WordPress att använda ett amerikanskt format som sällan ser bra ut på svenska webbplatser.Du kan antingen välja format från listan eller för att få det normala svenska utseendet (2008-12-24) väljer du Custom/Egen och anger du  Y-m-d.

Time Format/Tidsformat: Samma gäller för tidsformat som för datumformat. Du kan antingen välja format från listan eller för att få normalt svenskt utseende med 24-timmarsklocka (15:34) anger du G:i.

Glöm inte att spara dina ändringar. 

2. Writing/Skriva

Här är det första tre inställningarna som är viktiga.

Formatting/Formatering: om du vill konvertera olika tecken till bild-smileys bocka i rutan. Det är även bra att bocka in nästa ruta då kommer wordpress att automatisk korrigera felaktig html-kod.

Default Post Category/Förvald inläggskategori: du kan kategorisera ditt innehåll på en WP-sida. Här kan du välja en kategori där inläggen hamnar om du glömmer välja själv. Det är en bra idé att redan från början skapa en ny kategori (alltså istället för Uncategorized/Okategoriserade).

Default Post Format/Inläggsformat standard: Man kan välja flera olika inläggsformat (det beror dock på temat du använder, vissa har stöd för olika format och andra inte). Anledningen till att visa inlägg i olika format kan vara att man vill presentera innehåll på olika sätt.  Inläggsformaten är förutbestämda och kan inte ändras, detta är för att skapa någon form av standard. Inläggsformaten som finns är Anteckningar (aside), galleri (gallery), länk (link), bild (image), citat (qoute), status (status), video (video), ljud (audio), chatt (chatt). Ett galleriinlägg vill man kanske ska visa en bild. En länk ska kanske låta titeln vara den externa länken och en aside (likt ett Twitter inlägg) kanske inte ska ha någon titel.

Press This/Blogga det härPost via e-mail/Skriv inlägg via e-post samt Update Service/Uppdateringstjänster är också intressanta och användbara funktioner. Ta reda på själv hur man kan ha nytta av de.

Glöm inte att spara dina ändringar. 

3. Reading/Läsa

Här kan du välja vad ska visas på din första sida, hur många inlägg ska visas (både din webbplats och på ett rss-flöde) samt om sökmotorer ska indexera din sida eller ej.

Front Page displays/Startsidan visar: Här kan du ställa in vilken sida på webbplatsen som ska visas som startsida samt vilken sida som ska visa blogginlägg. Normalt visar startsidan blogginläggen men du kan istället välja en statisk sida. Du kan även avstå helt från att välja en sida för inlägg (i fall din webbplats inte behöver nyhetsflöde).

Blog pages show at most/Inlägg per sida: Här kan du ställa in hur många inlägg som får visas på varje sida. Om det finns fler inlägg än denna inställning skapar WordPress en indelning så att dina besökare kan bläddra till äldre/nyare inlägg.

Syndication feeds show the most recent/Syndikeringsflöden visar: Ett populärt sätt att följa bloggar är att prenumerera på bloggens RSS-flöde. Här kan du ställa in hur många inlägg ska synas i RSS-flödet.

For each article in a feed, show/Inlägg i flödet visas som: Här kan du ställa in om hela inlägget ska visas i flödet eller om endast ett utdrag ska synas, vilket tvingar dina RSS-prenumeranter att besöka din webbplats för att läsa hela inlägget. Det är verkligen upp till var och en att välja inställning som känns bäst men fundera om du vill verkligen tvinga dina läsare att besöka din sida (det är kanske ändå viktigast att de följer din sida och läser dina inlägg).

Search Engine Visibility/Synlighet i sökmotorer: Här kan du bestämma om du vill att sökmotorer ska indexera din webbplats. Om sidan är fortfarande under utveckling så väljer man att avstå från indexering men annars vill du kanske se till att låta sökmotorer att indexera.

Glöm inte att spara dina ändringar. 

4. Discussion/Diskussion

Här ska jag låta dig ta reda på vilka inställningar man kan ha. Ta reda på vad pingar och trackbacks betyder. Välj inställningar för hur kommentarsfunktionen ska fungera.

wp4-6_settings_discussion

5. Media/Media

Under Media Settings/Inställningar för media kan du ange storleken på dina uppladdade bilder och även om du vill organisera uppladdade filer i mappar enligt månad och år.

När du laddar upp en bild till WordPress sparas denna bild i tre storlekar plus originalstorleken. Här kan du ange måtten för de tre varianterna Miniatyr, Medium och Stor. Orsaken till att man vill ändra dessa storlekar är att bilderna ska passa bra i det tema du använder. Du kan alltid komma tillbaka vid ett senare tillfälle och ändra storleken på de tre bildvarianterna men de bilder som redan är uppladdade påverkas inte av en sådan förändring (dock kan du ändra storlek på redan uppladdade bilder med hjälp av plugins så som Regenerate Thumbnails).

Tips! För max höjd kan du ange antingen ett bestämt mått eller 0. Om du anger 0 beskärs bilden proportionellt utifrån den angivna bredden.

Glöm inte att spara dina ändringar. 

6. Permalinks/Permalänkar

Den här är nog en av de viktigaste inställningar du borde göra på en gång när du installerar en ny WP-sida. Alla sidor som publiceras på nätet har en så kallad URL som är en unik adress till sidan. En URL är alltså den adress man kan skriva in i webbläsarens adressfält för att hitta tillbaka till en sida man besökt. Alla sidor och inlägg som du skapar i WordPress får en sådan URL som andra webbplatser kan använda för att länka till specifikt innehåll på din webbplats, alltså en permalänk. Som namnet antyder är en permalänk en permanent adress till ditt innehåll.

Den förvalda inställningen ser ut på följande vis: http://www.dindoman.se/?p=123. Så vill du inte ha det. För att istället få en mer läsbar och sökmotorvänlig länkstruktur föreslår jag följande inställning (men mitt förslag är inte alltid det bästa lösningen. Tänk på att välja alltid en mer användarvänlig version än den förvalda inställningen men beroende på typ av webbplats du skapar):