WordPress

Podcast del 2

Förra veckans post slutade med hur man genom RSS har en podcast så fort man…

Read More

Skapa meny i WP

Från och med WordPress 3.0  har det blivit mycket enklare att skapa och hantera menyer…

Read More

Installera tema i WP

Det finns två sätt att installera tema. Installation genom FTP-program Hitta på nätet ett tema…

Read More

Infoga bilder i WP

Du infogar bilder på samma sätt både för sidor och inlägg. Det är enkelt att…

Read More

Skapa inlägg i WP

Arbetssättet för att skapa inlägg (post) är samma som att skapa en sida med skillnaden att den…

Read More

Skapa sida i WP

Klicka på fliken Pages (Sidor) i vänstra menyn och sedan på  Add New (Skapa ny) eller klicka på Add…

Read More