Installera WordPress (vårt nätverk)

Obs! I nuläget kan det förekomma strul pga migrering och övergång till Campus IT. Inte allt som finns på den här sidan är nödvändigtvis aktuell.

När ni installerar wordpress på vår server

 • Ni kan inte skapa subdomäner på vårt nätverk, utan får hålla tillgodo med adresser av typen http://mi.sh.se/~sh14vf3333 eller http://mi.sh.se/~18abcd
 • Allt som ska ligga på webben t.ex. wordpress-sajten, måste placeras i mappen www
 • Om ni vill hålla isär wordpressinstallationen från övriga  filer så skapar ni en undermapp inuti www och lägger filerna direkt där. Då blir adressen http://mi.sh.se/~sh14vf3333/undermapp , t.ex. http://mi.sh.se/~sh14vf3333/wordpress
 • När  ni placerar filerna i www-mappen ska ni använda sftp och port 22 (som alltid vid ftp till vårt nät)
 • Sitter ni i datorsal på medietekniks  fasta nätverk så kan ni placera filerna i www-mappen med vanlig filhantering

Viktigt när ni installerar wordpress på vår server

Det är många olika lösenord att hantera! Använd ett förhållandevis säker lösenord som du kan komma ihåg. Tänk på att det som du själv anger i slutet av installationen är det bara du själv som kan.

Obs! Gäller HT2018: möjligheten att kunna återställa lösenordet via epost finns inte just nu pga att servern inte kan skicka ut mails! Dvs. det är absolut viktigt att du kommer ihåg ditt lösenord. Skriv upp detta om det behövs!

Arbetsgången i korthet

 1. Ladda hem installationspaketet från wordpress.org
 2. Packa upp zip-filen och spara t.ex. på din dators skrivbord
 3. Koppla upp dig mot vårt nätverk (ADHIL) med en ftp-klient (från våra datorer räcker det med filhanteraren)
 4. Filerna ska till www-mappen. Skapa gärna en undermapp först.
  [Det är inte rekommenderad men: Om du lägger direkt i din www-mapp, så döp gärna först om den standard-fil som ligger på mifs. Brukar heta index.php. Radera inte den index.php som följer med wordpress.]
 5. Placera innehållet från mappen wordpress (ta inte med mappen, bara innehållet) i din www-undermapp
 6. När alla filer laddats över, öppna en webbläsare för att slutföra installationen mha den.
 7. Skriv in din adress ung. så här http://mi.sh.se/~sh14vf3333/undermapp
 8. Tacka ja till att skapa konfigurationsfil, sen ok igen
 9. Fyll i alla uppgifter för din databas
 10. Kör installationen. Du får under processen ange en titel för sidan (kan ändras om du ångrar dig) och användarnamn och lösenord och epost FYLL I  NOGGRANT OCH SPARA UPPGIFTERNA
 11. Klart!
 12. Logga in genom att öppna  http://mi.sh.se/~sh14vf3333/undermapp/wp-admin för att börja administrera din sida

Om adressen till din sida är  http://mi.sh.se/~sh14vf3333/undermapp så blir adressen till din admin-sida  http://mi.sh.se/~sh14vf3333/undermapp/wp-admin