Pixlr – att beskära ett fotografi

Gå till pixlr.com/editor/

pxlr

Välj var du vill hämta din bild

pixl1_5

Om du ska göra några andra förbättringar så gör det först. Leta i menyerna.

pixlr2

Välj beskärningsverktyget/crop tool och ställ in. Om du väljer

  •  Antal pixlar så blir bilden både beskuren och krympt eller förstorad
  • Aspect ratio förändrar inte bildstorlek men beskär enligt vissa proportioner
pixlr3

Tillämpa verktyget genom att dra med musen. Bekräfta med [enter]

pixlr4

Spara bilden. Byt namn eller plats så du inte sparar över originalbilden av misstag, och missa inte att välja rätt bildformat. Fotografier bör nästan alltid .jpg vara när man sparar dem för slutanvändning.

pixlr5