Skapa inlägg i WP

Arbetssättet för att skapa inlägg (post) är samma som att skapa en sida med skillnaden att den här gången går du via Posts > Add New eller Add new knappen ovanför dina inlägg:

skapa inlägg

Resten så som att skapa innehåll och publicera är detsamma.

DOCK!!! kom ihåg att inlägg kan kategoriseras. Man har alltid en huvudkategori (det som kommer med WP-installationen heter Uncategorized/Okategoriserad) så om du glömmer välja kategori själv hamnar ditt inlägg där. Nästa steg är att tänka sig, vad kommer jag att skriva om och därefter skapa lämpliga Kategorier. Skriver man om resor, har man en allmän kategori Länder och kan ha andra kategorier som Europa, Asien, osv och sedan underkategorier t.ex Ungern (för Europa) eller vad man nu skriver om. På det sättet håller man ordning och reda och underlättar för läsare att hitta det de vill läsa om.

kategorier