Skapa sida i WP

Klicka på fliken Pages (Sidor) i vänstra menyn och sedan på  Add New (Skapa ny) eller klicka på Add New/Skapa ny ovanför listan med dina sidor.

ny sida wp

Använd knapparna i verktygsfältet

Du kan formatera din text genom att göra den fet, kursiv, högerställd etc. Detta görs på liknande sätt som i ett ordbehandlingsprogram, med knapparna som finns i överkant av redigeringsfältet.

ny sida wp

OBS!!! Om du bara ser en knapprad i verktygsfältet kan du klicka på symbolen Show/Hide Kitchen Sink(Visa/göm fler verktyg) för att få tillgång till ytterligare en rad.

Show/Hide Kitchen sink

Spara din sida

När du är färdig med att lägga in innehållet kan du välja att Publish (Publicera) sidan alternativt SaveDraft/Spara utkast. När du gjort detta är du klar med din nya sida.

publicera sida

Redigera din sida

Om du vill ändra innehållet på din sida går du till  Pages > All pages (Sidor > Sidor). Där visas alla dina sidor, både dina utkast och dina publicerade sidor. Klicka på sidrubriken till den sida du vill redigera för att gå vidare. När du väl står i redigeringsläget  är arbetssättet det samma som när du skapar en ny sida.